logo
Професионален компютърен сервиз и поддръжка

Хардуерната профилактика е важна за удължаване на работоспособността на всяка една машина.

Всички процесори се нуждаят от охладителен блок. Той най-често се състои от радиатор и вентилатор, който го обдухва и подпомага бързото разсейване на повишената температура. Радиаторът обикновено представлява алумиева пластина, оребрена с множество плоскости, увеличаващи площта, през която се отделя температурата. Точно между тези ребра се събира прах и пречи на топлообмена. Радиаторът се допира плътно до процесора или електронния компонент. Цели се максимален контакт. С цел да се преодолеят микрограпавините и да се увеличи контактната площ, се използва термопаста, която създава топлопроводим микрослой между двете повърхности. С течение на времето, тази термопаста старее и променя параметрите си. По време на профилактиката тя се подменя след старателно почистване на повърхностите и отстраняване на старата.

Почистването на охладителите от прах, както и смазването на триещите се части, удължава живота на машината. Смяната на термопастата е важен елемент от тази профилактика. По време на профилактиката се преглеждат обстойно всички платки и компоненти. При наличие на следи от прегряване или видимо дефектирали елементи, те се подменят с нови. Това гарантира доближаване на параметрите на веригите до фабричните.

След процедурата системата ще работи по-тихо, по-бързо и по-надеждно.

Свържете се с нас

Моля въведете си данните за контакт и кратко съобщение по-долу и ще се опитаме да отговорим на Вашия въпрос възможно най-скоро.

Дистанционен достъп: